Køb af aktie eller obligationer 

Når du køber obligationer skal du overveje din risiko som også kaldet ”risikoprogil” samt hvilke skatte fordele og ulemper der er holdt op mod hinanden.

Obligationer bør du købe med en lav kuponrente
Hvis du som privat person vil invistere i obligationer bør man som hovedregel købe obligationer som har en lav kuponrente samt en lav kurs. Det er nemlig sådan når det kommer til skat at kursgevinsten er skattefri, så længe den obligation bestemmelserne i loven om mindsterenten på obligations udstedelses tidspunktet. Hør mere hos SKAT eller i en invistrerings fond. Banker kan også rådgive godt om invisteringer og obligationer. Hvilke obligationer du i din økonomi vil have fordel i at invistere i.

Tilpas løbe tiden på dine obligationer.
Sådan at du investere i de obligationer der har samme rest løbetid som du ønsker at invistere i. Der er mange forskellige løbetider på obligationer. Find den helt rigtig obligation for dig

Privat person køb under kurs 100
Hvis du køber obligationer som privat person for frie midler. Er det ofte en fordel at købe obligationer med en kurs som er under 100 da kurstab ikke kan trækkes fra i skat. Hvis du køber obligationer for dine pensionsmidler skal du være mere opmærksom på den effektive rente og restløbetiden. Husk ikke at invistere mere i nogen invisteren end du har råd til at tabe.

Overvej om du vil investere i danske eller udlandske obligationer
Hvis du investere i danske obligationer er det ofte billigst at købe dem direkte igennem fondsbørsen. Men der er også muligheden for at købe dem igennem en investering fond. Udlandske obligationer kan være en fordel at invistere igennem en obligationers investering fond da der kan være bedre indblik i de lokale forhold og du spader ofte din invistering mere.

 

 

 

 

 

 

 

Design By Filips Design | Delivered By JL Support